ХИДРОГЕОКРАФТ ЕООД – Вашият професионален партньор в областта на Хидрогеологията и Инженерната геология

Виж повече
Водата е основен природен ресурс и извор на живота. И както всяко нещо в живота, водата има своята цена. Все по-висока цена…
Виж повече
Фирма ХИДРОГЕОКРАФТ ЕООД извършва комплексни инженерногеоложки дейности за нуждите на наземното и подземно гражданско, промишлено, пътно-транспортно и хидротехническо строителство…
Виж повече
Фирма ХИДРОГЕОКРАФТ ЕООД извършва редица технически дейности в областта на хидрогеологията и инженерната геология…
Виж повече

Дейности в областта на Хидрогеологията

Фирма ХИДРОГЕОКРАФТ ЕООД извършва цялостно управление на проекти свързани с подземните води, в това число: проучвателни дейности, обследване, проектиране и изграждане на вододобивни съоръжения, мониторинг върху ресурсите и качествата на подземните води за целите на геоекологията.

Виж повече

Дейности в областта на Инженерната геология

Фирма ХИДРОГЕОКРАФТ ЕООД извършва комплексни инженерногеоложки дейности за нуждите на наземното и подземно гражданско, промишлено, пътно-транспортно и хидротехническо строителство.

 
 

Виж повече

Технически дейности 
и услуги

Фирма ХИДРОГЕОКРАФТ ЕООД извършва редица технически дейности в областта на хидрогеологията и инженерната геология:

– Сондажни дейности;
– Обследване на съществуващи вододобивни кладенци; 
– Изграждане на помпени системи.

Виж повече

Имате нужда от професионална консултация? Не се колебайте да ни потърсите. За нас е стандарт на работа да предложим бързо и адекватно съдействие. Заедно ще открием решението, за успешно реализиране на Вашите проекти. Използвайте формата за контакт в края на тази страница или посочените телефони.